Kezdőlap
Magunkról
Tevékenység
KAPCSOLAT

magyar

english

deutsch

français

cím |Telki
megbízó |Telki Önkormányzata
feladat |TFK, TSZT, HÉSZ
Tevékenység |Településtervezés
terület |10,5 km2
állapot |jóváhagyva
dátum |2016. december


Telki önkormányzatának megbízásából cégünk készíti Telki község új településfejlesztési koncepcióját (TFK), településszerkezeti tervét (TSZT) és helyi építési szabályzatát (HÉSZ). A tervezés első szakaszában a megalapozó vizsgálatok keretében a helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészek, továbbá a fejlesztési irányokra vonatkozó előzetes tervezői javaslatok készültek el. Az önkormányzat külön kérésére a koncepcióalkotást, illetve a tervezést a speciálisan a településre jellemző sajátos szempontok és a fenntartható településüzemeltetés kérdéskörének vizsgálatára kiterjedő háttértanulmányok is alátámasztják.Mindezek alapján a következő fázisban - széleskörű helyi egyeztetéseket követően - készült el a településfejlesztési koncepció, amelynek képviselő-testületi elfogadása után került sor a településrendezési eszközök (TSZT/HÉSZ) kidolgozására.
2016 év végén elfogadták az Irodánk gondozásában készült, új települési kódex követelményeit, a megváltozott Étv, OTÉK előírásoknak megfeleltetett Településfejlesztési Koncepcióját (TFK), Településszerkezeti tervét (TSZT) és Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ).

2017.02.10.

  © 2019 KASIB Kft. | ISO 9001:2000 |