Kezdőlap
Magunkról
Tevékenység
KAPCSOLAT

magyar

english

deutsch

français

cím |Csobánka
megbízó |Csobánka Önkormányzata
feladat |TFK, TSZT, HÉSZ
Tevékenység |Településtervezés
terület |22,8 km2
állapot |jóváhagyva
dátum |2016. december


Csobánka önkormányzatának megbízásából cégünk készítette Csobánka község új településfejlesztési koncepcióját (TFK), településszerkezeti tervét (TSZT) és helyi építési szabályzatát (HÉSZ).
A tervezés első szakaszában a megalapozó vizsgálatok keretében a helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészek készültek el. Mindezek alapján a következő fázisban előbb a fejlesztési irányok meghatározása következett, majd arra alapozva készült el a településfejlesztési koncepció, amelynek képviselő-testületi elfogadása után került sor a településrendezési eszközök (TSZT/HÉSZ) kidolgozására.
2016 év végén elfogadásra került az Irodánk gondozásában készült, új települési kódex követelményeit, a megváltozott Étv, OTÉK előírásoknak megfeleltetett településfejlesztési Koncepcióját (TFK), Településszerkezeti tervét (TSZT) és Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ).

2017.02.10.

  © 2019 KASIB Kft. | ISO 9001:2000 |